Blåsingsborg i Coronatider (Covid -19)

Med anledning av Coronaviruset (Covid-19) har vi anpassat vår verksamhet och vidtagit nödvändiga åtgärder som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringsbeslut. Vi har öppet men följer såklart den framtida utvecklingen med lyhördhet.
  • Vi har en strikt policy att om vår personal känner av minsta möjliga symptom så ska de stanna hemma. Detta gäller även dig som gäst.
  • I restaurangen har vi glesat ut bord och tagit bort stolar för att minska antalet gäster som ryms i lokalen.
  • Vi har förstärkt våra hygienrutiner ytterligare för att värna om såväl gäster som medarbetares hälsa.
  • Handhygien är av yttersta vikt och det finns uppsatta stationer i restaurangen där du kan tvätta och sprita händerna. Vi har även handsprit att tillgå vid receptionen.
  • Frukostbuffén är anpassad efter de restriktioner som finns. Gästen tar med egna bestick, plasthandskar/handsprit finns att tillgå. Gästerna uppmanas att fortsätta hålla avstånd.
  • Vår konferensverksamhet fortsätter fungera. Dock har vi reducerat max antal deltagare på konferenserna. Personalen följer utvecklingen av covid -19 och agerar på myndigheternas eventuella beslut och rekommendationer.